contacte

 1. Informació prèvia del procés contractual

 

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre Svedberg Interiors i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals andorranes.

Svedberg Interiors es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves pàgines, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, Svedberg Interiors es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant dins el termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és oferir i publicitar la venda de tota mena de mobles i objectes de decoració.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de Svedberg Interiors i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, es pot dirigir a l’apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb Svedberg Interiors al telèfon d’atenció al client o mitjançant el correu electrònic a: info@svedberginteriors.com.

El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

 1. Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta.

En compliment de la normativa vigent Svedberg Interiors ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, Svedberg Interiors es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.
 1. Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d’aquest. El color del producte, observable en la fotografia no 

 1. Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor d’aquest. 

Svedberg Interiors disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se per correu electrònic a:  info@svedberginteriors.com.

En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d’atenció al client o mitjançant el correu electrònic a: info@svedberginteriors.com.

 1. Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros.

 1. Despeses d’enviament

Svedberg Interiors només efectua enviaments a Andorra, de forma gratuïta per a aquells usuaris que estiguin registrats dins del seu compte en el moment de compra.

 1. Lliurament de la comanda

Un cop enviada la Confirmació d’Enviament, el Producte es lliurarà a l’adreça indicada per l’usuari en realitzar la Comanda en el termini aproximat d’entre un i cinc (1-5) dies laborables des que els mateixos surtin del magatzem de Svedberg Interiors.

Svedberg Interiors no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’Usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a aquest efecte, com ho és l’absència de l’usuari o la retenció del Producte en Duanes.

Els terminis de lliurament són aproximats, tot i que Svedberg Interiors intenta ajustar-se a ells. 1. Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d’indicar la seva elecció:

 • Targeta de crèdit o dèbit VISA o MASTERCARD
  Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.
  Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en una passarel·la de pagament i no són introduïts ni registrats en cap servidor de Svedberg Interiors.

 

 • En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció. 

 

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.
Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran el més aviat.
No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de Svedberg Interiors al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

 

 1. Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

Segons el que estableix la legislació andorrana per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Si ha tingut algun problema amb la seva comanda volem ser els primers a saber-ho. Passa en molt poques ocasions, però si és així, contacti amb nosaltres i Svedberg Interiors es compromet a assumir el cost de restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda. Si el client desitja presentar una reclamació, pot fer-la a través del correu electrònic info@svedberginteriors.com.
 1. Jurisdicció

En cas de Litigi, el client es dirigirà a Svedberg Interiors per arribar a una solució amistosa. Si el litigi persisteix, només tindran competència per dictar sentència els tribunals del Principat d’Andorra.

Així mateix, Svedberg Interiors es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori andorrà. En sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Svedberg Interiors té el seu domicili a carrer de les Boïgues, Edifici Pic Blanc, Baixos, AD700-Escaldes-Engordany, Principat d’Andorra.